Thủ tục Phòng QL Lao động
STTTên thủ tụcTải về biểu mẫu
1 Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động
2 Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động
3 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài
4 Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài đối với một số trường hợp đặc biệt
5 Cấp lại giấy phép lao động
6 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động
7 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài
8 Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp
9 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày
10 Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày
11 Gia hạn giấy phép lao động
12 Thu hồi giấy phép lao động