Chủ nhật, 14/02/2016
     
  HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ  
Quy trình Phòng Quản Lý Doanh Nghiệp 2) Thủ tục Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư
   
 
Tải về để xem chi tiết
 


.         Thủ tục Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư
-      Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Thời gian nhận hồ sơ hoặc trả kết quả: sáng từ 7g30 đến 11g30; chiều từ 13g00 đến 17g00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Khi nhận hồ sơ xác nhận tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư, Ban quản lý kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ.

* Bước 3- Nhận văn bản xác nhận tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

-      Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính  nhà nước.

-      Thành phần, số lượng hồ sơ:

a.      Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
* Văn bản thông báo tạm ngưng kinh doanh của doanh nghiệp.
* Quyết định tạm ngưng hoạt động của chủ đầu tư.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

b.      Thời hạn giải quyết (theo ngày làm việc): Không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

c.      Đối tượng: Tổ chức

d.      Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.

e.      Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký tạm ngừng hoạt động thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục V-6, V-7 theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

f.       Lệ phí (nếu có): không có.

g.      Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: mẫu phụ lục II-15 theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

h.      Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Doanh nghiệp đã đưa dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư do Ban quản lý cấp.

* Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Ban quản lý. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

i.        Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật doanh nghiệp 2005;

* Luật đầu tư 2005;

* Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 quy định về chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

* Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp;

* Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

 
2007 © ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp tp. hồ chí minh - hepza
35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1 TP.HCM, Việt Nam, Tel: 84-8-8290414, Fax: 84-8-294271
Ghi rõ nguồn www.hepza.gov.vn khi bạn trích dẫn hay phát hành lại thông tin từ website này.
Được thiết kế và phát triển bởi CINOTEC